Garantie

Goederen met gebreken, die terecht onder de garantie vallen, zullen worden vervangen door eenzelfde- of gelijkwaardig product.

Afhandeling van garantie zal voor rekening zijn van Travel Pharma, ook de verzendkosten, gemaakt door de consument, om het product weer bij ons te brengen.

Als een door u aangekocht product terecht onder de garantie valt, dient u contact op te nemen met Travel Pharma teneinde afspraken te kunnen maken over reparatie of eventuele vervanging.